Wat is Dorp Kronenberg?

Dorp Kronenberg verbindt bewoners en vrijwilligers

Kronenberg maken we samen

Kronenberg is een fantastisch dorp. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit zo blijft? Nu én in de toekomst? Dorp Kronenberg is een platform voor inwoners en verenigingen van Kronenberg en zet zich op een proactieve manier in om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren. Dat kunnen wij niet alleen maar doen we samen met het hele dorp.

Missie - waar staan we voor?

Leefbaarheid behouden en verbeteren

Dorp Kronenberg wil graag dat Kronenberg een dorp is waar het fijn is om te zijn en waar jong en oud op een goede manier samenwoont, -leeft en organiseert. We zijn het platform dat ervoor zorgt dat het dorp leefbaar is én blijft.

Visie - waar gaan we voor?

Ieder zijn/haar talent!

Wij geloven dat iedere inwoner van Kronenberg talent heeft dat kan worden ingezet om de leefbaarheid van het dorp te versterken. Alleen als we samen optrekken zorgen we ervoor dat Kronenberg hét leukste dorp blijft om in te wonen, werken en leven. Dorp Kronenberg brengt deze talenten samen, informeert het dorp over actualiteiten en lopende projecten en stimuleert inwoners om mee te doen.

Thema's - op welk gebied doen we dat?

Dorp Kronenberg houdt zich bezig met een hoofdthema en een aantal deelthema’s. het hoofdthema is: ‘Versterken van de leefbaarheid van Kronenberg’. De deelthema’s hierbij zijn:

– Dorpsvoorzieningen
– Behoud en versterken van bossen/natuur
– Sociaal-maatschappelijke activiteiten
– Verenigingen en vrijwilligers
– Energie en duurzaamheid
– Wonen
– Een thuis voor de jeugd
– Infrastructuur en verkeer
– Samenleven met bedrijven

Hoe doen we dat?

Vele muizen verplaatsen samen een olifant!

VERBINDEN

Als dorpsplatform bevorderen wij overleg en samenwerking tussen bewoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en de werkgroepen die in het dorp actief zijn. Dit doen we door ze met elkaar in verbinding te brengen. Dit kunnen kleine connecties zijn waarbij we een inwoner in contact brengen met een vereniging of bijeenkomsten waarbij we alle verenigingen samenbrengen.

Daarnaast wil Dorp Kronenberg ook graag de verbinding zijn tussen gemeente, inwoners en andere organisaties die zich bezighouden met de leefbaarheid van Kronenberg. Dorp Kronenberg kan een gesprekspartner zijn voor de gemeente op het gebied van leefbaarheid. Dorp Kronenberg informeert en betrekt het Dorp bij deze gesprekken. Wij spreken dan ook niet namens het dorp, maar met het dorp.

INFORMEREN, DELEN EN OPHALEN

Dorp Kronenberg is een platform dat midden in de samenleving staat. We delen  actief nieuws en informatie over projecten, initiatieven en activiteiten die over de leefbaarheid van Kronenberg gaan. Dit betekent alleen niet dat de verantwoordelijkheid van deze communicatie bij ons komt te liggen. Zo is de gemeente of een vereniging zelf verantwoordelijk voor zijn/haar communicatie. We kunnen wel helpen deze informatie verder te verspreiden.

Voor het verspreiden van informatie gebruiken wij zowel digitale als analoge middelen. Want wij begrijpen als geen ander dat niet iedereen Facebook gebruikt of overmatig veel papier in zijn/haar brievenbus wilt. We passen onze middelen aan naar de behoefte van het dorp.

Tot slot gaat Dorp Kronenberg actief aan de slag met het ophalen van informatie uit het dorp. Hoe denken mede-inwoners dat de leefbaarheid verbeterd kan worden? Uiteraard kunnen inwoners met vragen of ideeën zich ook actief bij ons melden. Per e-mail, telefonisch of door gewoon bij ons aan te bellen.

STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN – DENK MEE EN DOE MEE

Dorp Kronenberg wil graag samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid van ons mooie dorp te verbeteren. We stimuleren onze inwoners dan ook om actief aan de slag te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid. Dit doen wij door mee te denken of je in contact te brengen met de juiste persoon of instantie. Want: Kronenberg maken wij samen!

Wat doen we niet?

Niet omdat we het niet kunnen maar omdat het niet bij ons past

Dorp Kronenberg is geen loket om je klachten neer te leggen over bijvoorbeeld andere inwoners of de gemeente. We hebben hier ook geen bemiddelende rol in. Uiteraard kunnen wij je wel doorverwijzen naar de juiste personen of instanties of je adviseren over te lopen stappen. Je blijft dus verantwoordelijk voor je eigen klacht of probleem.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op