Dorpsbijeenkomst ‘Hallo, wij zijn Dorp Kronenberg’ – 02-11-2023

Verslag

Voor de bijeenkomst van 2 november 2023 hadden ruim 100 personen zich aangemeld. Dat betekende dat de Theresiakerk, waar de bijeenkomst startte, ruim was gevuld. Na een kort welkomstwoord van Loes van den Eijnden gaf Jacky Relouw een presentatie, die startte met een terugblik.

De eerste bijeenkomst van Dorp Kronenberg werd gehouden in januari 2023. In Torrekoel werd gesproken over de thema’s die de bewoners bezig hielden. Dit leidde tot een tiental thema’s, zoals sociale cohesie, de Kronenbergse natuur en de toekomst van de kerk. Na de eerste bijeenkomst is een groep betrokken inwoners gestart met het nadenken en praten over het opzetten van een Kronenbergs platform: Dorp Kronenberg. De vijf leden van de kopgroep zijn Gert-Jan Aerts, Ton en Ans Mulders, Geert Philipsen en Laura van Zon. Zij gaan de komende tijd, met een grotere groep Kronenbergers, verder met het opzetten van Dorp Kronenberg.

Vanuit het publiek kwamen vragen over de verhouding tussen Dorp Kronenberg en de Dorpsraad. Jacky lichtte toe dat het streven nog altijd is de samenwerking te zoeken. Dorp Kronenberg staat open voor gesprekken met de Dorpsraad. Niettemin vaart Dorp Kronenberg nu een eigen koers en wordt de oprichting in de vorm van bijvoorbeeld een stichting of vereniging doorgezet.


Mathieu Tacken van de Parochiefederatie Horst-Sevenum schetste vervolgens de geschiedenis van de Heilige Theresiakerk. De kerk ervaart, net als vele andere kerken, een terugloop in kerkbezoekers. Momenteel is de verwarmingsketel stuk en reparatie is kostbaar. De kerk is een rijksmonument en de onderhoudskosten zijn hoog. De Parochiefederatie vraagt daarom de inwoners van Kronenberg proactief na te denken over een mogelijke toekomstige aanwending van de kerk als gebouw, zodanig dat voldoende geld wordt gegenereerd om het gebouw in stand te houden.

Het tweede deel van de avond vond plaats in de Torrekoel. Vanwege de weersomstandigheden koos een aantal aanwezigen ervoor in plaats daarvan naar huis te gaan. Desalniettemin waren er in de Torrekoel voldoende mensen om in vier groepen een levendige discussie te voeren over Dorp Kronenberg, de toekomst van de kerk en de rol van verenigingen en vrijwilligers in het dorp.

Na een korte plenaire samenvatting van de besproken onderwerpen werden de aanwezigen uitgenodigd op een formulier aan te geven over welke onderwerpen zij als inwoner van Kronenberg mee willen denken en praten met Dorp Kronenberg. Ook werd de vraag gesteld of Dorp Kronenberg de inwoners mag vertegenwoordigen richting de gemeente. Op deze laatste vraag antwoordde de meerderheid met een volmondig ‘ja’.

De kopgroep komt de komende weken opnieuw bij elkaar om de ingevulde formulieren te inventariseren en geïnteresseerde inwoners persoonlijk te benaderen. Daarnaast wordt binnenkort besloten over de formele juridische entiteit van Dorp Kronenberg, waarna het platform echt van start kan gaan. De leden van de kopgroep zijn Jacky en Loes zeer dankbaar voor hun enorme inzet, die de start van Dorp Kronenberg mogelijk heeft gemaakt. Hoewel zij als inwoners van Kronenberg zeker betrokken blijven, doen Jacky en Loes na de officiële lancering van Dorp Kronenberg een stapje terug waar het gaat om de organisatie