Eerste dorpsdialoog een groot succes

Donderdag 5 januari 2023 vond de eerste dorpsdialoog plaats, georganiseerd door Dorp Kronenberg. Reden hiervoor zijn de zorgen die de organisatoren hebben over de leefbaarheid van hun eigen dorp. De dorpsdialoog was dan ook bedoeld om het dorp weer bij elkaar te brengen.

Initiatief van inwoners
Loes van den Eijnden en Jacky Relouw namen het initiatief tot de bijeenkomst. Nadat ze beiden met verschillende medebewoners gesproken hadden die ook aangeven zich zorgen te maken, hebben we Tom Vaessen (ervaren gespreksleider) gevraagd hierover met ons als inwoners in gesprek te gaan. De bijeenkomst was bedoeld voor iedereen die wil dat Kronenberg positief op de kaart staat en hier ideeën over heeft.

Met positieve blik naar de toekomst
De avond bestond uit een drietal stappen waarbij vragen werd gesteld aan de aanwezigen. Met positieve blik werd gezocht naar hetgeen waar mensen energie van krijgen:

Stap 1: Terugkijkend op jouw tijd in Kronenberg tot nu toe, wat heb je ervaren als een hoogtepunt?
Stap 2: wat waardeer je, zonder bescheiden te zijn, het meest aan jezelf, je dorp en de Kronenbergse samenleving?
Stap 3: Stel je slaapt 10 jaar, en alle goede ideeën voor wat betreft samenwerking en zelforganisatie ontwikkelen zich, groeien door en worden verwezenlijkt. Je wordt wakker, je loopt rond door Kronenberg en je bent ontzettend trots op wat je ziet. Wat zie je?

Onderstaand treft u de opgehaalde antwoorden. Noot: niet iedereen in de zaal had een telefoon bij zich of kon inloggen. Met ruim 70 deelnemers geven de resultaten toch een goed beeld. De resultaten van stap 3 zijn opgehaald via papieren die werden ingevuld. Dit artikel wordt later aangevuld met deze resultaten.

Meedenken over het vervolg
In de laatste stap van de vragen gaven tientallen personen aan mee te willen denken over het vervolg van de dorpsdialoog. Iedereen die graag mee wilt denken over dit vervolg, wordt gevraagd zich aan te melden voor de voorbereidingsgroep op donderdag 2 februari om 19.30 uur. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Na deze voorbereidende sessie zal er weer een bijeenkomst worden georganiseerd om de eerste resultaten te presenteren aan het hele dorp.